eChallenge GERFAUT@home Roadbook N

Bonjour à tous, Goededag allemaal,

Je bent deelnemer aan de 2020 editie van de Challenge du Gerfaut, de eerste GERFAUT@Home editie. We bedanken jou voor je deelname tijdens die bijzondere periode.

Le Challenge du Gerfaut a été fondé en 1980 par les Anciens Ardents de Saint Michel, à l’occasion du 75ème anniversaire du collège St Michel. Il s’est déroulé presque tous les ans depuis, accueillant de plus en plus de scouts, puis de guides, de tous horizons.

Wat doen we nu eigenlijk?

De Challenge du Gerfaut is een grote bijeenkomst van verschillende scouts- en gidsen patrouilles of teams uit de alle verenigingen van ons land, zowel uit het noorden als uit het zuiden van het land, om samen een onvergetelijk weekend te beleven

Un esprit d’ouverture à tous

Entre les scouts ou guides présents au Challenge, sans distinction de fédération ou de langue, c’est l’esprit scout qui prime, esprit d’ouverture et de curiosité.

Une rencontre inter-patrouilles

Challenge portant sur des activités techniques scoutes (cartographie, secourisme, cuisine sauvage, épreuves sportives, …) et sur la connaissance de la nature, le Gerfaut ne se veut pas une compétition à tout prix. Au contraire, l’esprit de patrouille et la soif d’apprendre sont au cœur de toute la cotation.

Het wedstrijdsaspect is alom aanwezig als de beste antwoorden beloond kunnen worden, maar dit is niet het allerbelangrijkste van de Challenge du Gerfaut. Ook dingen ontdekken, broederschap, openstaan voor nieuwe technieken en de wil om bij te leren, zorgen voor een unieke ervaring waarbij iedereen zijn originaliteit en zijn eigenheid kan bovenhalen.

Bienvenue au eChallenge GERFAUT@Home édition 2020 !

Welkom aan de eChallenge GERFAUT@Home editie 2020 !

De algemene werking is aan u uitgelegd, hier volgen enkele verduidelijkingen :

Elk onderdeel is specifiek

  • Deel 1 geschiedenis : markante personen uit de scoutsbeweging en tradities:
    • 50 punten
  • Deel 2 scoutstechnieken :
    • 150 punten
  • Deel 3 : dit onderdeel is het meest ludieke van de drie en komt voor onder de vorm van uitdagingen:
    • 100 punten

De pagina’s op de website geven jullie toegang tot de vragenlijst. Je mag hem ook afdrukken moest het beter uitkomen. Welke manier je ook toepast, je antwoorden moeten online worden ingezet. Kies natuurlijk de oplossingsformulier in uw eigen taal. Gebruik, indien nodig, dit document om uw in te geven antwoorden te noteren.

Het eerste paswoord geven we jullie zo mee: Gerfaut. En nu, let the game begin !!!

GOTO PART 1