Geschiedenis

Enkele fragmenten uit de al aanzienlijke geschiedenis…

Eén van de oprichters van Gerfaut, Claude GOFFART, gaf ons volgende regels door om ons toe te laten het begin van de Challenge du Gerfaut (de “Uitdaging van de Giervalk”) te reconstrueren.

Het was tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van het college St-Michel in 1980 toen Vader MISSON s.j., de rector van de school, aan de Anciens Ardents (letterlijk: “de oude Vurigen”, een oudscoutsvereniging van de College St Michel) vroeg om deel te nemen aan de festiviteiten.

Met de medeplichtigheid van Baron Coppée, eveneens oud-lid van “Les Ardents”, die ons zijn domein te Roumont ter beschikking stelde en bij de burgemeester van Libin de toestemming verkreeg om de gemeentebossen te betreden, werd hier, onder een brandende hitte, na een periode van 6 weken droogte, de eerste Challenge georganiseerd van 14 tot 16 mei 1980 (het Hemelvaartsweekend).

Als gevolg van deze droogte ontvingen de 14 patrouilles van “de Vurigen” en 1 patrouille van centrum Brussel (in totaal 117 scouts) die waren uitgenodigd, hun eerste instructie dan ook ‘aangepast’: een formele uiteenzetting over het maken van vuur.

De enkele wederhelften van de organisatoren brachten dan weer hun tijd door met het bereiden van de warme maaltijden in de keuken van het kasteel van Roumont. Exit woudloperskeuken!

Iedere patrouille kreeg gedurende 24u een domein van 100 hectares te beheren vanuit natuur/ bosbouwoogpunt na aanwijzingen die zij konden vinden in de posten over natuurtechnieken die zij op hun weg aantroffen.

De derde dag werden de andere techniekenpostjes georganiseerd waaronder een schitterend hindernissenparcours op poten gezet door kolonel Militis en de paracommandoreservisten van de provincie Luxemburg: een waar paracommandoparcours!

Vanwege de warmte stelden bepaalde patrouilles niet eens hun tent op, maar spreidden hun slaapzakken gewoon op de grond uit.

Een kampvuur, met alle noodzakelijke voorzorgsmaatrelen, was mogelijk in de nabijheid van een vijver. Het werd een legendarisch kampvuur, geanimeerd door Vlo, de oud-minister Arthur GILSON, oud-troepsleider van de 35ste en stichter van de Unité du Saint-Sauveur, en door Wijlen Jean Weiss die de beproevingen van een verliefd maar teleurgesteld hert vertelde.

Ter nagedachtenis van hun groepsleider Philippe le HODEY, oud-commissaris verkenners en stichter van de individuele Challenge du Furet in 1942, nam onze Challenge de Gerfaut (Giervalk) als totem. Dit met de toestemming van zijn echtgenote Mevr. le HODEY die haar zoon Philippe afvaardigde om de trofee te voor de eerste keer te overhandigen aan de patrouille van de CASTORS (Bevers) van de Eerste troep van de Ardents. Deze trofee was een Giervalk getekend, gebeeldhouwd en gevormd door Raymond Glorie, één van de stichters van de Challenge.

Le trophée est un Gerfaut dessiné, sculpté et moulé par un ancien Ardent: Raymond GLORIE.

Het is dankzij de uitdrukkelijke vraag van de scouts dat de Challenge doorging in de volgende jaren, desondanks weersomstandigheden die niet altijd zo welwillend waren als in 1980.

Eén enkele keer ging de Challenge niet door omwille van het hondenweer.

Ieder jaar opnieuw kwamen de inschrijvingen binnen van patrouilles uit heel België en zelfs Frankrijk.

De specialisten van VVKSM kwamen ons hun beruchte kennis en kunde van het sjorren, de technieken en de natuur aanbieden.

En ook boswachters zowel als jachtwachters droegen hun steentje bij aan het didactische aspect van de Challenge.

Zo hield Jean LEJEUNE, oud-chef van de kampschool van Saint-Fontaines, tot aan zijn overlijden één van de meest door scouts gewaardeerde posten. Simon de CROMBRUGGHE en Philippe de WOOT, professoren aan de UCL, waren eveneens onder de onzen.

Evoluerend op basis van de ervaringen uit het verleden en de welgekomen opmerkingen, kreeg het verloop van de Challenge de vorm van een weekend van 3 dagen met een tocht langsheen verschillende techniekenpostjes op de 2de dag. Het slot werd gevormd door het Jeu de Gerfaut (Spel van de Giervalk), bedacht en ontwikkeld door de betreurde Matthieu.

Het complete verhaal van de eerste Challenge is hernomen in een Tally, die wordt overhandigd aan één van de huidige 25 organisatoren.

Claude GOFFART,
Ancien des Ardents de St-Michel,
Stichter van de Challenge du Gerfaut,
Oud-commissaris van de Verkenners (FSC, Fédération Catholique des Scouts).

… en de geschiedenis gaat verder!

… als opvolging van Claude GOFFART zijn achtereenvolgens Bernard VAN NUFFEL, Jean-Pierre en Clémentine SCHOEPP, Gilles D’OULTREMONT, Benoît DE MAESENEIRE, Ambroise NEVE, Xavier ROLIN en Philippe GENDEBIEN aan het hoofd van de Challenge gekomen.

Om dit jaarlijkse evenement te doen slagen is een enorme medewerking vereist. Een medewerking bij de staf, de oud-leden van de verschillende eenheden, de vakspecialisten… teveel om op te noemen.

Waar de eerste 21 Challenges plaats vonden te Roumont dankzij de vriendschap van de familie Coppée, is de Challenge de laatste jaren iets reislustiger geworden: Brûly de Couvin, Assenois, Louette-St-Pierre, Bého, Houyet, Becco,…

Verandering van plaats, vernieuwing van de proeven en de technieken, maar gedurende de jaren blijft de spirit en de wil om scouts en gidsen van uiteenlopende achtergronden de kans te geven om elkaar te ontmoeten en samen een mooi avontuur te beleven.

Lang leve Gerfaut!