Notering

De patrouilles worden op verschillende criteria beoordeeld gedurende het ganse weekend. Deze punten kunnen belangrijk zijn voor het bepalen van de uiteindelijke winnaar. Deze beoordeling houdt rekening met de sfeer in de patrouille, het enthousiasme, de honger naar meer kennis…

De belangrijkheid van de onderdelen kan ieder jaar lichtjes anders zijn, maar hieronder schetsen we de criteria waar zeker rekening mee wordt gehouden:

  • Kamperen: de kampleiding evalueert de manier waarop de scouts en gidsen kamperen, elkaar helpen, op tijd klaar staan en hun tent picco-bello opgeruimd achter laten, hun voorkomen, hun omgaan met problemen en hun integratie in het kampleven met de anderen.
  • Postenspel: tijdens een postenspel zaterdags, geeft iedere leider een aatal punten die behaald werden op het einde. Bij deze punten worden vriendelijkheid, hoffelijkheid, voorkomen, patrouillesfeer en kennis beoordeeld…
  • Spel Zaterdag: hiermee vallen bonuspunten te rapen. De winnaars van dit spel kunnen rekenen op een aantal extra punten.
  • Gerfautspel: les patrouilles reçoivent un nombre de points inversement proportionnel à leur position d’arrivée au jeu.

Maar opgelet, de wedstrijd winnen is zeker niet wat voor ons het allerbelangrijkste is. Integendeel, het zijn de waarden van de Gerfaut die centraal staan. Dit wil zeggen dat het weekend aan de verschillende patrouilles de mogelijkheid geeft om met patrouilles vanuit andere eenheden, andere federaties, met verschillende taal, cultuur en gewoontes aan scouting te kunnen doen.